Menu Close

TERMOSTATI

Termostat je uređaj koji se koristi za kontrolu sistema grejanja ili hlađenja kako bi se održavala određena temperatura i održavala temperatura unutar određenog raspona. U kući, na primer, ovaj uređaj može automatski uključiti sistem grejanja kad temperatura u kući padne ili uključiti klima uređaj, kada temperatura u kući poraste iznad potrebne temperature. Kad topli ili hladan vazduh ispunjava prostoriju i željena temperatura je postignuta, uređaj tada isključuje sistem. Postoje dve osnovne vrste termostata mehanički i digitalni. Mnogi digitalni termostati mogu se programirati što omogućuje korisniku da postavi različite željene temperature za različita doba dana ili dana u nedelji. Mnogi korisnici danas u svojim domovima instaliraju digitalne termostate koji koriste elektronske senzore umesto fizičkih sredstava za praćenje promena u temperaturi. Na osnovu očitane temperature elektronski senzori uključuju ili isključuju hlađenje ili grejanje sistema. Elektronski termostat obično zahteva jednu ili više baterija za sopstveno napajanje. Tasteri i prekidači omogućuju korisniku da kontroliše podešavanja koja se prikazuju na displeju kao i trenutnu temperaturu. Kod digitalnog termostata, u većini slučajeva, korisnik jednostavno pregledom ekrana i uz pomoć tastera podešava rad sistema prema individualnim potrebama. Za programabilni model, korisnik može odabrati da termostat ima različita podešavanja za određeno vreme dana/nedelje. Digitalni programabilni termostati kao i on/off termostati mogu se naći u žičnoj i bežičnoj opciji. Bežični digitalni termostati imaju uglavnom iste mogućnosti kao i žični sa prednošću koju pružaju prilikom montaže jer ne zahtevaju postavljanje žice tj veze između uređaja za grejanje/hlađenje i termostata. Prednost bežičnih termostata je takođe što omogućava korisniku kontrolu temperature iz bilo koje prostorije u kući. Programabilni termostati ne samo da mogu omogućiti život u domu udobnijim, oni takođe mogu uštedeti energiju držeći sistem rada za grejanje ili hlađenje u optimalnim granicama.

 

SMART (SOBNI) TERMOSTATI

DIGITALNI BEŽIČNI TERMOSTAT

SOBNI I DIFERENCIJALNI TERMOSTATI