Menu Close

STANDARDI I SERTIFIKATI KOJI POTVRĐUJU NAŠ KVALITET

ISO 9001:2015

Sistem menadžmenta kvalitetom

Preuzmite PDF

ISO 14001:2015

Sistem menadžmenta životnom sredinom

Preuzmite PDF

ISO 45001:2018

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Preuzmite PDF

Sertifikat platinaste bonitetne izvrsnosti

Platinasta bonitetna izvrsnost = Zlatni AAA rejting tri godine zaredom

Sertifikat – ENG

Sertifikat – SRB