Menu Close

SOBNI EST I DIFERENCIJALNI TERMOSTATI

SOBNI TERMOSTAT EST

EST sa elektronskom regulacijom sobne temperature. Regulacija izvedena putem elektronskog sklopa sa senzorom temperature koji ima preciznost 0,2 C.
EST_113 je namenjen Mikoterm seriji kotlova TK, a može se koristiti i za kotlove drugih proizvođača kod kojih je upravljački signal koji se dovodi na termostat 230VAC. Za povezivanje se koristi 3-žilni provodnik (faza, nula i faza koja se vraća u kotao).

EST_113_R5 je namenjen Mikoterm kotlovima sa mikroprocesorskim termoregulatorima kod kojih je upravljački napon koji se dovodi na termostat 5VDC. Dakle, može se koristiti kod Mikoterm blok kotlova: eTronic7000, eCompact Plus, eCompact Uzidni. Za povezivanje se koristi 3-žilni provodnik (+5VDC, GND i signal koji se vraća u kotao). Svi pomenuti blok kotlovi imaju na klemarniku jasno obeležene kleme za povezivanje. Za kotlove drugih proizvođača se ne može koristiti.

 

DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SOLAR

Elektronski konfigurisan termostat za upravljanje solarnim sistemima. Automatska regulacija diferencije od 15 do 7 C. Veoma pouzdan i tačan termostat. Elektronika upravlja kompletnim radom termostata i veoma preciznim senzorima obezbeđuje najbolje iskorišćenje sunčeve energije.
Izrađuje se u dve varijante:

  1.  Dif.termostat SOLAR za upravljanje solarnim sistemom
  2.  Dif.termostat SOLAR za upravljanje solarnim sistemom i grejanjem