Menu Close
Slide 1

SMART TERMOSTATI

SMART TERMOSTATI

SMART TERMOSTATI

HT500 SET (Početna bez teksta)_NEW

Kontrolisanje temperature u kući
pomoću lokacijskog režima

Kontrolisanje temperature u kući
pomoću lokacijskog režima

Kontrolisanje temperature u kući
pomoću lokacijskog režima

PAMETNI SOBNI TERMOSTAT (WiFi)

PAMETNI SOBNI TERMOSTAT (WiFi)

PAMETNI SOBNI TERMOSTAT (WiFi)

Ručni

Ručni

Ručni

Kućni

Kućni

Kućni

Spoljni

Spoljni

Spoljni

Noćni

Noćni

Noćni

Programirani

Programirani

Programirani

Lokacijski

Lokacijski

Lokacijski

Heading layer

režim

režim

režim

režim

režim

režim

režim

režim

režim

režim

režim

režim

režim

režim

režim

režim

režim

režim

Slide 1

HT500 PAMETNI SOBNI TERMOSTAT (WiFi)
Može se koristiti kao bežični sobni termostat u slučaju kada nije uključen Internet.
> Podešavanje temperature preko sobnog termostata.
> Digitalni LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem .
> Tasteri na dodir.
> Indikator spoljne temperature, indikator baterije.
> Dnevni i nedeljni program.
> Pametni ili normalni bežični sobni termostat.
> Kontrola preko Mobilne Aplikacije.
> 6 različitih režima rada.

HT500 PAMETNI SOBNI TERMOSTAT (WiFi)
Može se koristiti kao bežični sobni termostat u slučaju kada nije uključen Internet.
> Podešavanje temperature preko sobnog termostata.
> Digitalni LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem .
> Tasteri na dodir.
> Indikator spoljne temperature, indikator baterije.
> Dnevni i nedeljni program.
> Pametni ili normalni bežični sobni termostat.
> Kontrola preko Mobilne Aplikacije.
> 6 različitih režima rada.

HT500 PAMETNI SOBNI TERMOSTAT (WiFi)
Može se koristiti kao bežični sobni termostat u slučaju kada nije uključen Internet.
> Podešavanje temperature preko sobnog termostata.
> Digitalni LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem .
> Tasteri na dodir.
> Indikator spoljne temperature, indikator baterije.
> Dnevni i nedeljni program.
> Pametni ili normalni bežični sobni termostat.
> Kontrola preko Mobilne Aplikacije.
> 6 različitih režima rada.

HT400 SET (Početna bez teksta)

PAMETNI SOBNI TERMOSTAT (WiFi)

PAMETNI SOBNI TERMOSTAT (WiFi)

PAMETNI SOBNI TERMOSTAT (WiFi)

Kontrolisanje temperature u kući
pomoću lokacijskog režima

Kontrolisanje temperature u kući
pomoću lokacijskog režima

Kontrolisanje temperature u kući
pomoću lokacijskog režima

Ručni

Ručni

Ručni

režim

režim

režim

Kućni

Kućni

Kućni

režim

režim

režim

Spoljni

Spoljni

Spoljni

režim

režim

režim

Noćni

Noćni

Noćni

režim

režim

režim

Programirani

Programirani

Programirani

režim

režim

režim

Lokacijski

Lokacijski

Lokacijski

režim

režim

režim

Slide 1

HT400 PAMETNI SOBNI TERMOSTAT (WiFi)
> Kontrola preko Mobilne Aplikacije.
> Kontrolisanje temperature pomoću lokacijskog režima.
> Dnevni i nedeljni program.
> 6 različitih režima rada.
> Izveštaji o radu i temperaturi.
> Vremenska prognoza.

HT400 PAMETNI SOBNI TERMOSTAT (WiFi)
> Kontrola preko Mobilne Aplikacije.
> Kontrolisanje temperature pomoću lokacijskog režima.
> Dnevni i nedeljni program.
> 6 različitih režima rada.
> Izveštaji o radu i temperaturi.
> Vremenska prognoza.

HT400 PAMETNI SOBNI TERMOSTAT (WiFi)
> Kontrola preko Mobilne Aplikacije.
> Kontrolisanje temperature pomoću lokacijskog režima.
> Dnevni i nedeljni program.
> 6 različitih režima rada.
> Izveštaji o radu i temperaturi.
> Vremenska prognoza.

AC400 SET (Početna bez teksta)

PAMETNA KONTROLA
KLIMA UREĐAJEM (WiFi)

PAMETNA KONTROLA
KLIMA UREĐAJEM (WiFi)

PAMETNA KONTROLA
KLIMA UREĐAJEM (WiFi)

Kontrolisanje temperature u kući
pomoću lokacijskog režima

Kontrolisanje temperature u kući
pomoću lokacijskog režima

Kontrolisanje temperature u kući
pomoću lokacijskog režima

Ručni

Ručni

Ručni

režim

režim

režim

Kućni

Kućni

Kućni

režim

režim

režim

Spoljni

Spoljni

Spoljni

režim

režim

režim

Noćni

Noćni

Noćni

režim

režim

režim

Programirani

Programirani

Programirani

režim

režim

režim

Lokacijski

Lokacijski

Lokacijski

režim

režim

režim

Slide 1

AC400 PAMETNA KONTROLA KLIMA UREĐAJEM (WiFi)
> Kompatibilan sa većinom klima uređaja.
> Kontrola preko Mobilne Aplikacije.
> Kontrolišite klima uređaj pomoću lokacijskog režima.
> Dnevni i nedeljni program.
> 6 različitih režima rada.
> Izveštaji o radu i temperaturi.
> Vremenska prognoza.

AC400 PAMETNA KONTROLA KLIMA UREĐAJEM (WiFi)
> Kompatibilan sa većinom klima uređaja.
> Kontrola preko Mobilne Aplikacije.
> Kontrolišite klima uređaj pomoću lokacijskog režima.
> Dnevni i nedeljni program.
> 6 različitih režima rada.
> Izveštaji o radu i temperaturi.
> Vremenska prognoza.

AC400 PAMETNA KONTROLA KLIMA UREĐAJEM (WiFi)
> Kompatibilan sa većinom klima uređaja.
> Kontrola preko Mobilne Aplikacije.
> Kontrolišite klima uređaj pomoću lokacijskog režima.
> Dnevni i nedeljni program.
> 6 različitih režima rada.
> Izveštaji o radu i temperaturi.
> Vremenska prognoza.