Menu Close

Provera pritiska u ekspanzionom sudu

Ukoliko se u toku rada kotla javljaju velike oscilacije pritiska između hladnog i toplog sistema, npr: na hladnom sistemu pritisak je 1bar, a kada se zagreje pritisak poraste na 2bar, treba proveriti pritisak vazduha u expanzionom sudu - verovatno treba dopumpati vazduh ili zameniti ekspanzioni sud, što obavezno treba da uradi stručno lice, odnosno instalater grejanja. Razlog je što se provera i dopumpavanje ekspanzionog suda moraju uraditi kada je pritisak vode u sistemu 0bar, odnosno kada je hidraulična veza ekspanzionog suda odvojena od sistema grejanja. Pritisak vazduha u ekspanzionom sudu kod Mikoterm blok kotlova je fabrički postavljen na 1,5bar. Ovo omogućava pravilan rad sistema sa pritiskom vode 1,2÷1,5bar.

Ukoliko je hidraulična instalacija visoka i potrebno je da pritisak vode u sistemu bude npr: 2bar, pre punjenja sistema vodom potrebno je podići pritisak vazduha u ekspanzionom sudu na istu vrednost - u ovom slučaju 2bar, da bi kompenzacija povećanja pritiska usled širenja vode prilikom zagrevanja ispravno funkcionisala.