Menu Close

Provera cirkulacione pumpe

Bez ispravnog rada pumpe nema ni grejanja. Na početku grejne sezone se uverite da radno kolo pumpe nije blokiralo usled višemesečnog stajanja: uključite samo pumpu, a tek kad se uverite da postoji protok vode možete uključiti i grejače. Kad se pumpa uključi, ukoliko je sve u redu, kazaljka na termo-manometru će pokazati malo veći pritisak od onog u stanju mirovanja pumpe (važi za modele Mikoterm blok kotlova sa mehaničkim manometrom). Kod novijih modela sa digitalnim merenjem pritiska vrednost pritiska na displeju će se smanjiti za 0,1÷0,2bar - zbog položaja senzora pritiska. Generalno, kod svih modela se u trenutku uključenja pumpe koja ispravno radi, primećuje promena u prikazu pritiska na manometru (bilo koje vrste). Takođe, ako radno kolo pumpe nije blokirano, može se osetiti lagana vibracija na cevima u blizini kotla, a ukoliko je pumpa duže u eksploataciji, verovatno se čuje zvuk okretanja turbine.  Uputstva za pumpu WILO-PARA MSL/6-43/SC.

Temperaturu kotla podesite (na radnom termostatu kotla) u ekonomičnoj oblasti (50 ÷ 70 °C). Preporuka je da se počne sa nižim temperaturama, ali ipak dovoljnim da posle približno 30÷40 minuta od trenutka uključenja sobnog termostata bude postignuta zadata sobna temperatura i sobni termostat isključi kotao. Isto važi i za snagu, počnite sa manjom snagom, ali ne oklevajte da je povećate ukoliko se kotao ‘’muči’’ da bi dostigao zadatu temperaturu. Povećanje snage ne znači i povećanje potrošnje, jer sa većom snagom kotao radi kraće vreme, pa je utrošak energije (što se meri na brojilu) vrlo sličan, ili isti. Ako ne može da dostigne zadatu temperaturu kada radi malom snagom, kotao će potrošiti više energije i životni vek komponenti koje su stalno uključene će biti kraći.

Instalirajte sobni termostat (ukoliko nije već instaliran), jer on značajno doprinosi uštedi el. energije i komforu. Preporuka je korišćenje programabilnih termostata, a možete instalirati i ‘’smart’’ termostat i pomoću mobilne aplikacije kontrolisati i upravljati Vašim grejanjem.