Menu Close

Električni kotlovi & izvori energije

Trenutna situacija u svetu je takva da je energetika u fokusu svih društvenih odnosa. Poslednjih nekoliko godina prisutna je tendencija da što više komercijalni objekti…...
DETALJNIJE

Provera cirkulacione pumpe

Bez ispravnog rada pumpe nema ni grejanja. Na početku grejne sezone se uverite da radno kolo pumpe nije blokiralo usled višemesečnog stajanja: uključite samo pumpu,…...
DETALJNIJE

Provera pritiska u ekspanzionom sudu

Ukoliko se u toku rada kotla javljaju velike oscilacije pritiska između hladnog i toplog sistema, npr: na hladnom sistemu pritisak je 1bar, a kada se…...
DETALJNIJE

Dopuna sistema

Ukoliko je pritisak ispod navedene vrednosti, potrebno je dopuniti sistem vodom, ili glikolnom mešavinom ukoliko je sistem grejanja napunjen njom zbog zaštite od zamrzavanja. Najbolje…...
DETALJNIJE