Menu Close

Koja snaga kotla je potrebna za moj stan/kuću?

Važno je pravilno dimenzionisati snagu kotla i grejnih tela – prema toplotnim gubicima objekta, ali je naša preporuka da snaga kotla uvek bude veća od snage instaliranih grejnih tela (≈20%). Ne treba se bojati povećane potrošnje – što je obrazloženo u odgovoru na pitanje "Da li kotao veće nominalne snage troši više struje ?".
Ovu ’’rezervu snage’’ je dobro imati zbog mogućih loših naponskih uslova (nižeg napona od propisanog) pri kojima je stvarna snaga kotla manja od nominalne. Kada je snaga kotla jednaka snazi instaliranih grejnih tela, a napon niži od propisanog, može se desiti da kotao nije u mogućnosti da zagreje prostor iako je potpuno ispravan.
Na sajtu je postavljen kalkulator za izračunavanje potrebne snage kotla za zagrevanje Vašeg objekta: Kalkulator potrebne snage kotla.

Potrebna snaga kotla zavisi od više faktora:
I – da li je kotao potreban za zagravanje stana ili kuće ?
II – koji je kvalitet izolacije objekta ?
III – koja je visina tavanice objekta ?
IV – koja je željena temperatura prostorije ?

Snagu kotla dobijenu preko kalkulatora smatrajte orijentacionom, a tačan proračun prepustite stručnom licu: projektantu ili instalateru grejnih instalacija.