Menu Close

Da li kotao veće nominalne snage troši više struje?

Jedna od osnovnih činjenica kod grejanja je da energiju ne troši kotao, već objekat koji se greje. Prema tome, objekat određenih karakteristika: površina, termo-izolacija, prostorna orijentacija, temperatura prostorija (koju održava sobni termostat) zahteva istu količinu toplotne energije bez obzira iz kog energenta se ona dobija i koja je snaga kotla.
Sledeća važna činjenica je da se energija matematički izračunava kao proizvod snage i vremena. Na primeru električne energije je verovatno najjednostavnije objasniti zašto kotlovi različitih nominalnih snaga na istom objektu isporučuju jednake količine energije.

Primer: pretpostavimo da je za zagrevanje objekta potrebno 96kWh (kilovat-sati) energije.
1. slučaj: Instaliran kotao nominalne snage 12kW. Zahvaljujući sobnom termostatu koji održava željenu temperaturu prostorija (pri tome po potrebi uključuje i isključuje kotao), kotao će raditi efektivno 8 časova dnevno i isporučiti 12kW × 8h = 96kWh energije.
2. slučaj: Instaliran kotao nominalne snage 24kW. Zahvaljujući sobnom termostatu koji održava željenu temperaturu prostorija (pri tome po potrebi uključuje i isključuje kotao), kotao će raditi efektivno 4 sati dnevno i isporučiti 24kW × 4h = 96kWh energije.

Naravno, treba imati u vidu ograničenja koja nameće strujni priključak, odnosno manji objekti po pravilu imaju strujne priključke manje maksimalne dozvoljene snage, pa je nemoguće priključiti kotao 2 ili 3 puta veće snage. U svakom slučaju, instaliranje kotla npr. 30% veće snage od proračunate ne znači da će račun za struju biti 30% veći, već znači da će taj kotao raditi manje vremena, a izmerena električna energija na brojilu će biti praktično ista.