Menu Close

Provera pritiska u sistemu

Pritisak u sistemu treba da bude 1,2÷1,5bar kada je sistem hladan. Stariji modeli Mikoterm kotlova opremljeni su mehaničkim termo-manometrima, a novi modeli imaju digitalni prikaz pritiska na displeju. Dakle, kod starijih modela se bez uključivanja kotla može očitati pritisak, dok je nove modele potrebno uključiti da bi mogli proveriti pritisak. Pre uključivanja kotla isključite sobni termostat, onda uključite kotao preko glavnog prekidača i očitajte pritisak.