Menu Close

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA USLUGA 

MIKOTERM u skladu sa zahtevima tržišta, vrši merenje zadovoljstva korisnika u cilju poboljšanja naših proizvoda. Molimo Vas da ogovorite na naša pitanja kako bi vaše primedbe i predlozi pomogli da unapredimo naše poslovanje koje bi bilo na obostranu korist i zadovoljstvo.

Ocenite ocenom 1-5 gde je 1 veoma loše, a 5 je odlično
Ocenite ocenom 1-5 gde je 1 veoma loše, a 5 je odlično
Ocenite ocenom 1-5 gde je 1 veoma loše, a 5 je odlično
Ocenite ocenom 1-5 gde je 1 veoma loše, a 5 je odlično
Ocenite ocenom 1-5 gde je 1 veoma loše, a 5 je odlično
Ocenite ocenom 1-5 gde je 1 cena uopšte nije adekvatna, a 5 cena je u potpunosti adekvatna
Ocenite ocenom 1-5 gde je 1 veoma loše, a 5 je odlično
Ocenite ocenom 1-5, 1-ima dosta reklamacija, 5-nema reklamacija
Ocenite ocenom 1-5 gde je 1 veoma loše, a 5 je odlično
Ocenite ocenom 1-5, 1-veoma loša, 5-odlična

Saglasan sam da MIKOTERM d.o.o. evidentira, prikuplja, koristi i obradjuje moje lične podatke, samo i isključivo za potrebe sopstvenog poslovanja, i da moje podatke neće davati drugim fizičkim ili pravnim licima bez moje pismene saglasnosti. U svakom trenutku, na pisani zahtev saradnika, podaci o istom će biti trajno izbrisani iz naše baze podataka.