Menu Close

UPITNIK O ZADOVOLJSTVU KORISNIKA USLUGA 

MIKOTERM u skladu sa zahtevima tržišta, vrši merenje zadovoljstva korisnika u cilju poboljšanja naših proizvoda i usluga. Molimo Vas da ogovorite na naša pitanja kako bi vaše primedbe i predlozi pomogli da unapredimo naše poslovanje koje bi bilo na obostranu korist i zadovoljstvo.

Ocenite sa: 5-odlično, 4-zadovoljavajuće, 3-prosečno, 2-loše, 1-veoma loše
Ocenite sa: 5-odlično, 4-zadovoljavajuće, 3-prosečno, 2-loše, 1-veoma loše
Ocenite sa: 5-odlično, 4-zadovoljavajuće, 3-prosečno, 2-loše, 1-veoma loše
Ocenite sa: 5-odlično, 4-zadovoljavajuće, 3-prosečno, 2-loše, 1-veoma loše
Ocenite sa: 5-odlično, 4-zadovoljavajuće, 3-prosečno, 2-loše, 1-veoma loše
Ocenite sa: 5-odgovarajući odnos cene i kvaliteta, 4-zadovoljavajući odnos cene i kvaliteta, 3-malo veća cena u odnosu na kvalitet 2-visoka cena u odnosu na kvalitet 1-previsoka cena u odnosu na kvalitet
Ocenite sa: 5-uvek, 4-skoro uvek, 3-delimično, 2-skoro nikad, 1-nikad
Ocenite sa: 5-odlično, 4-zadovoljavajuće, 3-prosečno, 2-loše, 1-veoma loše
Ocenite sa: 5-vrlo retko, 4-retko, 3-često, 2-veoma često, 1-svakodnevno
Ocenite sa: 5-ne, 4-umereno, 3-polovično, 2-prilično, 1-veoma uticao

Saglasan sam da MIKOTERM d.o.o. evidentira, prikuplja, koristi i obradjuje moje lične podatke, samo i isključivo za potrebe sopstvenog poslovanja, i da moje podatke neće davati drugim fizičkim ili pravnim licima bez moje pismene saglasnosti. U svakom trenutku, na pisani zahtev saradnika, podaci o istom će biti trajno izbrisani iz naše baze podataka.

AlbanianEnglishFrenchGermanHungarianMacedonianSerbian