Menu Close

ANKETA ZA MERENJE ZADOVOLJSTVA DOBAVLJAČA

Molimo Vas da u cilju poboljšanja međusobne saradnje i stvaranja dobrih partnerskih odnosa, popunite ovu Anketu

5-odlično, 4-dobro, 3-zadovoljavajuće, 2-loše, 1-veoma loše
5-zadovoljan/na u potpunosti, 4-zadovoljan/na može i bolje, 3-solidno, 2-nezadovoljan/na, 1-veoma nezadovoljan/na
5-plaćanje je redovno, 4-uglavnom u roku, 3-zadovoljavajuće, 2-nije redovno, 1-nikad nije u dogovorenom roku
5-da uvek, 4-uglavnom da, 3-polovično, 2-ne, 1-nikad ne dobijem precizne informacije
5-odlično, 4-dobro, 3-zadovoljavajuće, 2-loše, 1-veoma loše
5-da, 4-verovatno da, 3-možda, 2-verovatno ne, 1-ne
5-ne, 4-jeste umereno, 3-polovično, 2-uticao je prilično 1-uticao je mnogo

Saglasan sam da MIKOTERM d.o.o. evidentira, prikuplja, koristi i obradjuje moje lične podatke, samo i isključivo za potrebe sopstvenog poslovanja, i da moje podatke neće davati drugim fizičkim ili pravnim licima bez moje pismene saglasnosti. U svakom trenutku, na pisani zahtev saradnika, podaci o istom će biti trajno izbrisani iz naše baze podataka.

 

AlbanianEnglishFrenchGermanHungarianMacedonianSerbian